vrijdag 13 juni 2008

Museum voor Grafische Vormgeving De BeyerdHet eerste Museum voor Grafische Vormgeving is een feit: woensdag 11 juni opende De Beyerd in Breda.
Frederik De Wal ontwierp het logo.

Museum De Beyerd: "Het museum zal bij verschillenden projecten en tentoonstellingen diverse ontwerpers inzetten. Om de kwaliteiten van deze ontwerpers optimaal tot uiting te laten komen moeten de richtlijnen hen alle mogelijkheden geven. Wel moet de afzender: Graphic Design Museum altijd duidelijk zijn. Dit vraagt om een merkbeeld dat consequent en herkenbaar in een zeer diverse context kan worden geplaatst. De vorm, de typografie en het kleurgebruik van het merkbeeld voor het Graphic Design Museum moet niet voortkomen uit vormlust maar uit een optelling van inhoudelijke argumenten en vormgevoel."

Frederik De Wal: "Om tot duidelijke uitgangspunten voor de inrichting en de huisstijl te komen ontwikkelden wij een identiteitsconcept. Onze uitgangspunten voor de ontwikkeling van de huisstijl voor het Graphic Design Museum waren:

De visie van het museum moet tot uiting komen. Deze visie hebben wij verwoord in de conclusie van het identiteitsconcept:

Graphic design = vakgebied in beweging
Graphic Design Museum Beyerd Breda = venster

Graphic Design Museum is het venster op de wereld van het grafisch ontwerp.
Dit venster maakt de bestaande wereld zichtbaar.
Graphic Design Museum kadreert; maakt keuzes en verantwoordt deze.

Het publiek beschouwt het vakgebied via het venster. Het venster verduidelijkt het vakgebied voor het publiek.
Het venster nodigt het publiek uit om kennis te nemen van de historie en de ontwikkeling van grafisch ontwerpen in de ruimste zin van het woord.

De vorm
Het Graphic Design Museum richt zich zowel op de grafische vormgeving door de eeuwen heen als op de actuele grafische vormgeving. In het merkbeeld is een historische verwijzing terug te vinden in de vorm van het merkbeeld: het kader (venster) in combinatie met de kapitale B is een knipoog naar en doorvertaling van het persoonlijk merkbeeld uit 1927 van Piet Zwart (1885-1977), één van de belangrijke pioniers in het vakgebied. De P van Piet Zwart is vervangen door de B van Beyerd en Breda. Het compacte zwart vierkant is een transparant kader geworden en als zodanig een herkenbaar venster. De B symboliseert de typografie, het venster symboliseert het beeld. In het venster is de naam van het museum: Graphic Design Museum geplaatst. De zwarte B en het venster zijn vier graden gekanteld ten opzichte van de horizontale en in rood geplaatste naam. (Daar waar in de primaire huisstijluitingen een citaat wordt gebruikt, staat dit eveneens vier graden gekanteld.)

De typografie
Voor de typografie van de naam Graphic Design Museum is gekozen voor een Nederlands letterontwerp. Luc(as) de Groot (Fontfabrik) is de ontwerper van de TheSans, de schreefloze versie uit de TheThesis familie. Dit lettertype wordt veelvuldig gebruikt voor corporate doeleinden over de hele wereld en staat als zodanig voor wat het is. De uit TheSans getypografeerde naam in het merkbeeld is door Luc(as) de Groot in de subtiele details gemodificeerd.

Het Kleurgebruik
Zwart en rood zijn de kleuren van het merkbeeld en het huisstijl drukwerk. Deze in de typografie bewezen waardevolle kleurencombinatie is tijdloos, esthetisch en functioneel.

De bescheidenheid in het ontwerp van het merkbeeld geeft het sterke en tegelijk dienende karakter, de vanzelfsprekende aanwezigheid en de openheid in structuur en communicatie van het museum aan."

Opdrachtgever: Museum De Beyerd (www.graphicdesignmuseum.nl)
Vormgever: Frederik De Wal (www.frederikdewal.nl)
Jaar: 2008

Geen opmerkingen: